Äritegevused

Meie tegevusaladeks on insenertehniliste rajatiste ehitamine s.h. energeetika ehitus (elektrijaamad), sadamad, veetöötlusjaamad, koostootmisjaamad, prügilad, sillad, viaduktid, rööbasteed jne.

Meie peamisteks teenusteks on ehituslik peatöövõtt, projekti-juhtimine, PPP-projektide (Public Private Partnership - avaliku- ja erasektori koostööprojektid) elluviimine.
 
Pakume nii ehituse kui projekteerimis-ehituse juhtimise meetodit.
 


 

 

Viimased uudised 06.09.2017 - Sõlmiti leping Tallinna Lennujaama parkimismaja projekteerimise ja ehitustööde teostamiseks Täna sõlmiti leping KMG Inseneriehituse AS ja AS Tallinna Lennujaam vahel uue parkimismaja rajamiseks.